Mens-waardig
bijdragen aan
functioneren
van organisatie

Balans in waarden en belangen

Organisaties en medewerkers leven altijd op – min of meer – gespannen voet met elkaar. Hoe kunnen individuen menswaardig functioneren in een organisatie die hen reduceert tot schakel van het geheel? Aan de andere kant: hoe kan de organisatie optimaal functioneren als optelsom van al die kwaliteiten van individuen?

Ubiquist streeft ernaar de belangen van de mens en die van de organisatie van even grote waarde te laten zijn. Ubiquist helpt mensen in hun eigen waarde te functioneren in, en zo bij te dragen aan de organisatie.

Ubiquist wordt geleid door Register Psycholoog NIP Arbeid en Organisatie Bas van Ommeren. Hij zet zijn kwaliteiten, kunde en ruime ervaring in op de raakvlakken van mens en organisatie, met name daar waar deze schuren en een soepele voortgang verstoren.

Daartoe biedt hij drie programma’s, waarvan er twee op het functioneren van de gehele organisatie zijn gericht en één individueel.

Appreciative inquiry

Werken aan een sterk fundament voor organisatie en medewerker, dat de basis biedt voor enthousiasme en betrokkenheid.

Coaching Supervisie

Adequate coaching personen binnen de organisatie die medewerkers begeleiden in het dagelijkse werk.

Individuele coaching

De deelnemer ontwikkelt de kracht om zijn plek in de organisatie te vinden en inhoud te geven.

Adres:
Doornveldlaan 8
3941 BK Doorn
Telefoon:
0343- 520 402

E-mail:
info@ubiquist.nl