Beginnen met
benadrukken wat
goed gaat in
de organisatie

Effectief verder bouwen op sterke pijlers

Een Engelse term waarvan de Nederlandse vertaling (‘waarderend onderzoeken’) de intentie te kort doet. Woorden als ‘op juiste waarde schatten’, ‘omarmen’, ‘open staan voor’ en ‘oprechte nieuwgierigheid en belangstelling’ komen daarbij dichter in de buurt.

Appreciative inquiry begint met het benadrukken van zaken in een organisatie die goed gaan. Zoals de aannemer op zoek gaat naar de sterke ondergrond om op te bouwen, benoemen de groepsleden de processen die binnen de organisatie goed verlopen. Die groepsleden vertegenwoordigen alle lagen van de organisatie, van directie tot uitvoerder.

In de ontstane positieve stroom delen zij vervolgens hun dromen die zij binnen de organisatie gerealiseerd willen zien. De dromen worden geclusterd tot thema’s. Groepsleden sluiten aan in projectgroepen, die elk een thema uitwerken en verwezenlijken.

Opdracht van elke projectgroep: binnen 6 tot 9 maanden substantiële, voor iedereen merkbare stappen zetten die leiden tot verbetering op dat thema voor de gehele organisatie. De dromen worden dus daadwerkelijk uitgevoerd: alle deelnemers hebben zich vooraf geconformeerd aan de realisatie van de stappen die door de gehele groep worden gedragen. In dat proces worden alle groepsleden meegenomen. Zo worden zij tijdens de presentatie van de themagroepen uitgedaagd de kracht en waarde van de te nemen stappen voor de organisatie te benoemen, vragen te stellen en zorgen te uiten. De financieel directeur kan bijvoorbeeld zijn vraagtekens zetten bij een budget, de logistiek manager bij de effecten voor transport. Taak van de leden van de themagroep is om met deze vraagstellers en zorg-uiters het gesprek aan te gaan en tot een door ieder omarmde oplossing te komen.

Waarden van deze interventie: intrinsieke motivatie, minderheden die gehoord worden, goede communicatie, enthousiasme en betrokkenheid.

Coaching Supervisie

Adequate coaching personen binnen de organisatie die medewerkers begeleiden in het dagelijkse werk.

Individuele coaching

De deelnemer ontwikkelt de kracht om zijn plek in de organisatie te vinden en inhoud te geven.

Adres:
Doornveldlaan 8
3941 BK Doorn
Telefoon:
0343- 520 402

E-mail:
info@ubiquist.nl