Bijdragen
aan een
adequate
begeleiding

Begeleiders veilige omgeving voor reflectie

Directieleden, managers, mentoren, interne coaches, HR-adviseurs en anderen hebben, naast hun ‘productionele’ taak, ook een begeleidende taak. Hierdoor ervaren zij verschillende krachten: de druk vanuit de organisatie, de wensen en behoeften van degene die zij begeleiden, hun eigen belangen. Deze krachten kunnen botsen.

Tijdens Coaching Supervisie brengen leidinggevenden/begeleiders dit krachtenveld in kaart. Coaching Supervisie biedt hen een veilige omgeving waarin het mogelijk is los te komen van de organisatie en het dagelijkse werk. In die omgeving krijgen zij alle ruimte te reflecteren op de wijze waarop zij mensen begeleiden. Leidinggevenden/begeleiders worden zich meer bewust van de krachten waar ze mee te maken hebben. Zij ervaren hoe zij zich binnen dit krachtenveld kunnen inzetten om veranderingen te bewerkstelligen. Coaching Supervisie is altijd maatwerk; onderwerpen als eigen kwaliteiten en valkuilen, ethiek en zelfzorg komen echter standaard aan bod.

Coaching Supervisie draagt direct bij aan een adequate begeleiding van te coachen personen en medewerkers. Daarnaast – en van veel groter belang – leert de begeleider in te zien hoe hij/zij invloed uitoefent en wat de effecten daarvan zijn. Dat heeft niet alleen z’n weerslag op toekomstige begeleidingen maar ook op de rol van de begeleider in de organisatie. Uiteindelijk bereikt men hierdoor een hefboomwerking die zeer waardevol kan zijn.

Appreciative inquiry

Werken aan een sterk fundament voor organisatie en medewerker, dat de basis biedt voor enthousiasme en betrokkenheid.

Individuele coaching

De deelnemer ontwikkelt de kracht om zijn plek in de organisatie te vinden en inhoud te geven.

Adres:
Doornveldlaan 8
3941 BK Doorn
Telefoon:
0343- 520 402

E-mail:
info@ubiquist.nl