Intrinsieke
kwaliteiten
ontdekken en
aanspreken

Eigen kracht ontdekken en versterken

Bedoeld voor mensen die vastlopen in hun eigen denken en handelen binnen een organisatie. In een aantal gesprekken zal de deelnemer de sterkte ontwikkelen om zijn plek in de organisatie te vinden en inhoud te geven; hij kan zijn werkelijke intrinsieke kwaliteiten aanspreken en daarmee van groter belang voor de organisatie zijn.

Appreciative inquiry

Werken aan een sterk fundament voor organisatie en medewerker, dat de basis biedt voor enthousiasme en betrokkenheid.

Coaching Supervisie

Adequate coaching personen binnen de organisatie die medewerkers begeleiden in het dagelijkse werk.

Adres:
Doornveldlaan 8
3941 BK Doorn
Telefoon:
0343- 520 402

E-mail:
info@ubiquist.nl